• دارالقرآن میثم تمار

  • دارالقرآن میثم تمار

  • دارالقرآن میثم تمار

 
 
 

حدیث روز

adv
top

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری - به تفکیک جز

| بازدیدها: 4480

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (به تفکیک جز)، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری - به تفکیک جز

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد امام جمعه

| بازدیدها: 2010

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد امام جمعه، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: گالری » صوت و تلاوت » ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - به تفکیک جزء

| بازدیدها: 7116

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک جز (با پسوند MP3 ) تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - به تفکیک جز - MP3

موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعیدیان - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 3447

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد سعیدیان، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد شاطری - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 5675

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد شاطری تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد شاطری - به تفکیک سوره

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 4820

رتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد سعد الغامدی تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: گالری » صوت و تلاوت » ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 3104

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد پرهیزگار، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی

| بازدیدها: 4407

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مشاری العفاسی، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 4585

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد عبدالباسط، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم