• دارالقرآن میثم تمار

  • دارالقرآن میثم تمار

  • دارالقرآن میثم تمار

 
 
 

حدیث روز

adv
top

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری - به تفکیک جز

| بازدیدها: 2733

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری (به تفکیک جز)، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری - به تفکیک جز

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد امام جمعه

| بازدیدها: 1190

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد امام جمعه، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: گالری » صوت و تلاوت » ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - به تفکیک جزء

| بازدیدها: 4517

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار به تفکیک جز (با پسوند MP3 ) تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - به تفکیک جز - MP3

موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعیدیان - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 1598

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد سعیدیان، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد شاطری - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 2561

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد شاطری تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد شاطری - به تفکیک سوره

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد سعد الغامدی - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 2753

رتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد سعد الغامدی تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: گالری » صوت و تلاوت » ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 1789

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد پرهیزگار، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی

| بازدیدها: 2978

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد مشاری العفاسی، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

ترتیل کل قرآن کریم با صدای مشاری العفاسی

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم

 

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط - به تفکیک سوره

| بازدیدها: 2782

ترتیل کل قرآن کریم(به تفکیک سوره) با صدای استاد عبدالباسط، تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 


موضوع: دانلود, ترتیل قرآن کریم